مجموعه سازه های آبی (Water Structures) دارای 153 تیپ می باشد که شامل 187 شیت نقشه می گردد.
WAS-0001-1
بستن

WAS-0001 – سازه مقسم مخزن ایستگاه پمپاژ

تومان 200,000
این محصول شامل 2 شیت نقشه می باشد.
WAS-0012-1
بستن

WAS-0012 – پلان و مقاطع روگذر- تیپ 1

تومان 200,000
این محصول شامل 2 شیت نقشه می باشد.