مجموعه حوضچه های آرامش (Settling Basin) دارای 18 تیپ می باشد که شامل 32 شیت نقشه می گردد.
STB-0004-1
بستن
STB-0014-1
بستن

STB-0014 – سازه انرژی مستهلک کننده لوله انتقال آب خروجی

تومان 200,000
این محصول شامل  2 شیت نقشه می باشد.