مجموعه تجهیزات سازه های آبی (Water Structures) دارای 101 تیپ می باشد که شامل 100 شیت نقشه می گردد.