مجموعه ساختمان های مسکونی 50 تا 100 متر (House Building) دارای 130 تیپ می باشد که شامل 147 شیت نقشه می گردد.