مجموعه حوضچه ها (Valve Chamber) دارای 173 تیپ می باشد که شامل 178 شیت نقشه می گردد.
VAC-0012-1
بستن

VAC-0012 – جزئیات حوضچه بتنی آبگیر درجه 2 – (تیپ 1)

تومان 120,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.