مجموعه دیوارهای محوطه (Boundary wall) دارای 23 تیپ می باشد که شامل 27 شیت نقشه می گردد.
BOW-0001-1
بستن

BOW-0001 – دیوار محوطه کارگاه

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
BOW-0004-1
بستن

BOW-0004 – جزئیات درب و دیوار و سر در ورودی

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.