مجموعه ساختمان های مسکونی 150 تا 200 متر (House Building) دارای 77 تیپ می باشد که شامل 95 شیت نقشه می گردد.