مجموعه ساختمان های مسکونی 100 تا 150 متر (House Building) دارای 171 تیپ می باشد که شامل 194 شیت نقشه می گردد.
HOB-0210(6.0x21.2)3tp-1
بستن

HOB-0210 – نقشه معماری ساختمان 3 طبقه به ابعاد 6.00×21.20

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
HOB-0211(6.0x23.0)5tp-1
بستن

HOB-0211 – نقشه معماری ساختمان 5 طبقه به ابعاد 6.00×23.00

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.