مجموعه سازه های فاضلاب (Sewer Structures) دارای 2 تیپ می باشد که شامل 63 شیت نقشه می گردد.
SES-0001
بستن

SES-0001 – تاسیسات سازه های فاضلاب – شماره 1

تومان 4,200,000
این مجموعه شامل 42 شیت نقشه می باشد.
SES-0050
بستن

SES-0050 – تاسیسات سازه های فاضلاب – شماره 2

تومان 2,100,000
این مجموعه شامل 21 شیت نقشه می باشد.