مجموعه ساختمان های مسکونی 300 تا 350 متر (House Building) دارای 8 تیپ می باشد که شامل 14 شیت نقشه می گردد.
HOB-0700(20.0x17.0)4tp-1
بستن

HOB-0700 – نقشه معماری ساختمان 4 طبقه به ابعاد 20.00×17.00

تومان 80,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
HOB-0701(21.8x14.1)5tp-1
بستن

HOB-0701 – نقشه معماری ساختمان 5 طبقه به ابعاد 21.80×14.10

تومان 80,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
HOB-0706(26.72X23.83)5tp-1
بستن

HOB-0706 – نقشه معماری ساختمان 5 طبقه به ابعاد 26.72×23.83

تومان 120,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
HOB-0707(46.69X22.0)3tp-1
بستن

HOB-0707 – نقشه معماری ساختمان 3 طبقه به ابعاد 46.69×22.00

تومان 120,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.