نمایش 1–12 از 37 نتیجه

نمایش سایدبار
WAR-0001
بستن

WAR-0001 – جزئیات عمومی مخازن

تومان 790,000
این مجموعه شامل 24 شیت نقشه می باشد.
WAR-0030
بستن

WAR-0030 – نقشه های مخزن آب 1000 متر مکعب – تیپ 1

تومان 340,000
این مجموعه شامل 9 شیت نقشه می باشد.
WAR-0039
بستن

WAR-0039 – نقشه های مخزن آب 1000 متر مکعب – تیپ 2

تومان 410,000
این مجموعه شامل 11 شیت نقشه می باشد.
WAR-0050
بستن

WAR-0050 – نقشه های مخزن آب 1000 متر مکعب – تیپ 3

تومان 200,000
این مجموعه شامل 5 شیت نقشه می باشد.
WAR-0055
بستن

WAR-0055 – نقشه های مخزن آب 1000 متر مکعب – تیپ 4

تومان 440,000
این مجموعه شامل 11 شیت نقشه می باشد.
WAR-0070
بستن

WAR-0070 – نقشه های مخزن آب 1500 متر مکعب

تومان 440,000
این مجموعه شامل 11 شیت نقشه می باشد.
WAR-0081
بستن

WAR-0081 – نقشه های مخزن آب 2000 متر مکعب

تومان 670,000
این مجموعه شامل 18 شیت نقشه می باشد.
WAR-0100
بستن

WAR-0100 – نقشه های مخزن آب 5000 متر مکعب – تیپ 1

تومان 490,000
این مجموعه شامل 13 شیت نقشه می باشد.
WAR-0113
بستن

WAR-0113 – نقشه های مخزن آب 5000 متر مکعب – تیپ 2

تومان 490,000
این مجموعه شامل 13 شیت نقشه می باشد.
WAR-0130
بستن

WAR-0130 – نقشه های مخزن آب 10000 متر مکعب – تیپ 1

تومان 690,000
این مجموعه شامل 18 شیت نقشه می باشد.
WAR-0148
بستن

WAR-0148 – نقشه های مخزن آب 10000 متر مکعب – تیپ 2

تومان 690,000
این مجموعه شامل 18 شیت نقشه می باشد.
WAR-0166
بستن

WAR-0166 – نقشه های مخزن آب 10000 متر مکعب – تیپ 3

تومان 660,000
این مجموعه شامل 17 شیت نقشه می باشد.