نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش سایدبار
PWW-0001
بستن

PWW-0001 – تاسیسات تلمبه خانه فاضلاب – تیپ 1

تومان 820,000
این مجموعه شامل 23 شیت نقشه می باشد.
PWW-0025
بستن

PWW-0025 – تاسیسات تلمبه خانه فاضلاب – تیپ 2

تومان 250,000
این مجموعه شامل 7 شیت نقشه می باشد.
SES-0001
بستن

SES-0001 – تاسیسات سازه های فاضلاب – شماره 1

تومان 1,500,000
این مجموعه شامل 42 شیت نقشه می باشد.
SES-0050
بستن

SES-0050 – تاسیسات سازه های فاضلاب – شماره 2

تومان 750,000
این مجموعه شامل 21 شیت نقشه می باشد.
WWT-0001
بستن

WWT-0001 – تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب – تیپ 1

تومان 650,000
این مجموعه شامل 28 شیت نقشه می باشد.
WWT-0030
بستن

WWT-0030 – تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب – تیپ 2

تومان 2,600,000
این مجموعه شامل 93 شیت نقشه می باشد.
WWT-0130
بستن

WWT-0130 – تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب – تیپ 3

تومان 540,000
این مجموعه شامل 23 شیت نقشه می باشد.