نمایش 1–12 از 28 نتیجه

نمایش سایدبار
SIP-0001-1
بستن

SIP-0001 – پلان و پروفیل طولی و مقاطع عرضی سازه سیفون

تومان 200,000
این مجموعه شامل 5 شیت نقشه می باشد.
SIP-0002-1
بستن

SIP-0002 – پلان و پروفیل سیفون

تومان 80,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SIP-0004-1
بستن

SIP-0004 – پلان و پروفیل سیفون

تومان 80,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SIP-0006-1
بستن

SIP-0006 – پلان و مقاطع سیفون – (تیپ 2)

تومان 80,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SIP-0007-1
بستن

SIP-0007 – پلان و مقاطع سیفون – (تیپ 3)

تومان 80,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SIP-0008-1
بستن

SIP-0008 – پلان و مقاطع سیفون – (تیپ 4)

تومان 80,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SIP-0009-1
بستن

SIP-0009 – پلان و مقاطع سیفون – (تیپ 5)

تومان 80,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SIP-0010-1
بستن

SIP-0010 – پلان و مقاطع سیفون – (تیپ 6)

تومان 80,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SIP-0011-1
بستن

SIP-0011 – پلان و مقاطع سیفون – (تیپ 7)

تومان 80,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SIP-0012-1
بستن

SIP-0012 – پلان و مقاطع سیفون تقاطعی با سیلاب بر

تومان 120,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.