مجموعه ساختمان های مسکونی 350 تا 1000 متر (House Building) دارای 11 تیپ می باشد که شامل 30 شیت نقشه می گردد.
BOW-0001-1
بستن

BOW-0001 – دیوار محوطه کارگاه

تومان 240,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
BOW-0004-1
بستن

BOW-0004 – جزئیات درب و دیوار و سر در ورودی

تومان 160,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.