مجموعه ساختمان های مسکونی 250 تا 300 متر (House Building) دارای 10 تیپ می باشد که شامل 18 شیت نقشه می گردد.
HOB-0604(20.1x14.1)4tp-1
بستن

HOB-0604 – نقشه معماری ساختمان 4 طبقه به ابعاد 20.10×14.10

تومان 140,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
HOB-0609(21.0x12.5)4tp-1
بستن

HOB-0609 – نقشه معماری ساختمان 4 طبقه به ابعاد 21.00×12.50

تومان 560,000
این مجموعه شامل 8 شیت نقشه می باشد.