مجموعه زیرگذرهای جاده (Road Crossing) دارای 29 تیپ می باشد که شامل 31 شیت نقشه می گردد.
ROC-0010-1
بستن

ROC-0010 – سازه زیرگذر تقاطع کانال با جاده

تومان 80,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.