مجموعه جزئیات عمومی سازه ها (General Structures) دارای 90 تیپ می باشد که شامل 91 شیت نقشه می گردد.